İsrail’de Din Yapısı ve Kamu Politikaları


Geçenlerde karşıma çıkan 8 Mart 2016 tarihli, ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nden (Pew Research Center) Michael Lipa’nın “İsrail’de Din ve Politika Üzerine 7 Tespit” başlıklı bir yazısı dikkatimi çekti. ‘İsrail’den kısa kısa’ başlıklı yazılarıma uygun olduğunu düşündüğüm için sizle paylaşmak istedim.

İsrail küçük bir ülke olmasına karşın dünyadaki en önemli 3 dini topluluk içim büyük bir öneme sahip. Bu modern devlet Yahudiler için sadece “vaadedilmiş vatan” değil, aynı zamanda nüfus çoğunluğu Yahudi olan dünyadaki tek ülke. Hz. İsa’nın yaşamı ve ölümü bu coğrafyada gerçekleştiği için Hristyanlar için buraları “kutsal topraklar.” İslam inacına göre, Hz. Muhammed’in cennete Kudüs’ten yükseldiği kabul edilmekte.

Bütün bu dini inanışlar kadim zamanlarda gerçekleşmiş önemli olaylardan kaynaklanıyor olsa da, İsrail, günümüzde de devam eden dini, etnik ve kültürel çatışmalarla uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor. Dünya’da ‘dinleri daha yakından tanıma’ konusunda araştırmalar yürüten Pew Araştırma Merkezi, “İsrail’de din” konulu kapsamlı araştırmasında sadece Arap – Yahudi arasındaki ayrımı değil, aynı zamanda İsrail’deki Yahudilik altındaki başlıca alt grupları da değerlendirdi.

2014 yılı sonları ile 2015 yılı başları arasında 5000’den fazla İsrailli ile yapılan geniş kapsamlı anket sonucuda ortaya çıkan raporda yer alan 7 tespitten beşine bir göz atalım (Yazıda geçen son 2 tespit ABD – İsrail arasındaki ilişkileri içerdiği için bu yazıda yer vermedim):