top of page

Kıyamet Burada Kopacak: Megiddo

Updated: Apr 20, 2021

İsrail'in kuzeyinde, Emir Vadisi'nin İron akarsuyuyla birleştiği noktada bulunan Megiddo'da bugün görünen kalıntılar, yedi farklı medeniyetin izlerinin üst üste gelerek oluşturduğu 157 metrelik bir tepede bulunuyor.

Neolotik dönemden başlayarak Kenaanlılar, Mısırlılılar, Asurlular ve Antik İsrail Krallığı'nın izlerini taşıyan Megiddo, özellikle Mısırlılar ve Kenaanlılar arasında şiddetli savaşlara sahne olmuş. M.Ö. 1468 yılında Mısır firavunu 3. Tutmose Megiddo'yu 7 ay süren bir kuşatma sonunda fethedebilmiş. Milattan önce 9. yüzyılda Hazael kralı Aram şehri ele geçirdikten kısa bir süre sonra, Asur kralı 3. Tiglat-Pileser, tüm Galil Bölgesiyle birlikte, Megiddo'nun yeni hükümdarı olmuş.

M.Ö. 609 tarihinde, geç dönem Mısırlılar ile yapılan savaşı kazanan Kral Yoşiyahu liderliğindeki Yehuda Krallığı, Megiddo'nun son yerleşenleri olarak, şehrin tarihinde yer almış.

Tevrat ve İncil'de sıklıkla adı geçen Megiddo, özellikle İncil'in son kitabı "Vahiyler Kitabı"nda dünyanın sonunu getirecek olan "iyilik ve kötülük ordularının savaşacağı yer" olarak kehanette bulunmuş. Bu kehanetten yola çıkarak, İngilizce'de "dünyanın sonu" anlamına gelen "Armageddon" kelimesi, Har-Megiddo (Megiddo Dağı)'dan türetilmiş.

Megiddo yakınlarında, Birinci Dünya Savaşı'nın Filistin Cephesi'nde bölgenin kaderini belirleyen, İngiliz ve Osmanlı orduları arasında gerçekleşen ağır çatışmadan galip ayrılan İngiliz general Allenby'ye "Lord of Armageddon" (Armageddon Lordu) ünvanı verilmiş.


292 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page