Kim Bu İsrailliler?İsrail İstatistik Bürosu’nun ilan ettiği rakama göre 2021 sonu itibariyle İsrail’in nüfusu, kuruluş tarihindeki nüfusun 10 katına çıkarak, 9.450.000’e ulaştı.


Şöyle bir soruyla yazıma devam edeyim: İsrailli kimdir? Yani, yukarıda belirtilen takribi 9 buçuk milyon kişi kimlerden oluşuyor? Resmi tanıma göre “İsrail Devleti vatandaşı olan herkes” İsrailli’dir.


Çok kültürlü, oldukça fazla etnik kökene sahip 9 buçuk milyon kişinin %73,9’u Yahudi, %21,1’i Arap, %5’i çeşitli azınlıklardan oluşuyor.


İlk önce “çeşitli” azınlıklar tanımı kimleri ifade ediyor, bir göz atalım: Arap olmayan Hristiyanlar, Bahailer, Samiriler, Karaylar, Yedinci Gün Adventistleri, Mesiyanik Yahudiler, Yehova Şahitleri, kendilerini dini açıdan ortodoks Yahudi kabul etmeyen, ancak Yahudi etnisiteye sahip Rus göçmenler ve bir kaç küçük inanç grubu daha ‘azınlık’ olarak kabul ediliyorlar.