İsrail'de Tarım ve Tarım Teknolojisi

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.


Bu bilim dalı bilimsel bilginin yanı sıra özel yetenek ve önsezi gerektirir. Uygulamalı bir bilim dalı olup, amacı insanların yararına ekonomik değerler elde etmektir.


Yuval Noah Harari’nin meşhur kitabı Sapiens’te yazılana göre, günümüzden 10 bin yıl kadar önce, insanların avcı ve toplayıcı özelliklerinden vazgeçip toprağı ekmeye başlamasıyla gerçekleşen “tarım devrimi” tarihin en büyük dolandırıcılığıydı çünkü insanlar daha fazla emek vererek daha az besin elde etmek zorunda kalmıştı. Ancak günümüzde ülkelerin temel ekonomik faaliyetlerinin en önde gelenlerinden bir tanesidir tarım.


İsrail’de tarım ise başlı başına bir mucizeyi gerçekleştime sürecidir. İsrail Devleti kurulduğunda 163 bin herktarlık bir alanda 400 çeşit tarım ürünü yetiştirilirken, günümüzde 433 bin hektarlık alanda 900 çeşit ürün üretilmekte. Üstelik bu gelişim su kaynaklarının oldukça kıt, tarım alanlarının sınırlı olduğu bir coğrafyada gerçekleşmekte. Bu kıt kaynaklara rağmen son 70 yıldır aralıksız devam eden tarımsal gelişimin arka planında, bilim insanları, çiftçi, akademik ve özel kurumların birer parças