top of page

İsrail'de Tarım ve Tarım Teknolojisi

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.


Bu bilim dalı bilimsel bilginin yanı sıra özel yetenek ve önsezi gerektirir. Uygulamalı bir bilim dalı olup, amacı insanların yararına ekonomik değerler elde etmektir.


Yuval Noah Harari’nin meşhur kitabı Sapiens’te yazılana göre, günümüzden 10 bin yıl kadar önce, insanların avcı ve toplayıcı özelliklerinden vazgeçip toprağı ekmeye başlamasıyla gerçekleşen “tarım devrimi” tarihin en büyük dolandırıcılığıydı çünkü insanlar daha fazla emek vererek daha az besin elde etmek zorunda kalmıştı. Ancak günümüzde ülkelerin temel ekonomik faaliyetlerinin en önde gelenlerinden bir tanesidir tarım.


İsrail’de tarım ise başlı başına bir mucizeyi gerçekleştime sürecidir. İsrail Devleti kurulduğunda 163 bin herktarlık bir alanda 400 çeşit tarım ürünü yetiştirilirken, günümüzde 433 bin hektarlık alanda 900 çeşit ürün üretilmekte. Üstelik bu gelişim su kaynaklarının oldukça kıt, tarım alanlarının sınırlı olduğu bir coğrafyada gerçekleşmekte. Bu kıt kaynaklara rağmen son 70 yıldır aralıksız devam eden tarımsal gelişimin arka planında, bilim insanları, çiftçi, akademik ve özel kurumların birer parçası olduğu “yüksek tarım teknolojisi” bulunmakta.


Dünya’nın bir numaralı tarım teknoloji ülkesi olan İsrail özellikle sulama konusunda oldukça ileri seviyelerde. İsrailli bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar destekli sulama metotları sayesinde geleneksel sulamaya göre %70, püskütme yöntemi ile sulamaya göre %20’ye varan tasarruf sağlanmış. Tarımda kullanılan içme suyu miktarı son 30 senede %30 azalma gösterirken, içme suyu yerine işlenmiş atık su kullanımı arttırılmış.


İsrail topraklarının %60’ı çorak veya yarı-çorak olduğu göz önüne alınarak, kısıtlı alanda ve daha az suya ihtiyaç duyan tohumlar geliştirilmekte. Yüksek teknoloji (iklim kontrollü) seracılık ve topraksız tarım üzerine çalışmalar devam etmekte ve aktif olarak uygulanmakta.

1990’lardan başlayarak, bahsettiğim teknolojiler kullanılarak İsrail’in güneyinde yer alan çöllerde de tarımsal üretime geçilmiş. Günümüzde, çöl üzerinde 12000 hektar alanda tarım yapılmakta. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın insiyatifleriyle Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya kıtalarındaki bir çok ülkeye çöl ortamında tarım yapma yöntemleriyle ilgili know-how sağlanmakta.


Meyve, sebze, tahıl, süt ürünleri, kümes, büyük ve küçük baş hayvancılığı, su ürünleri, çiçek yetiştiriciliği gibi tarımın her kolunda üretim yapabilen bir ülke olan İsrail, nüfusunun %70’inin besin ihtiyacını karşılayabilmekte ve üretiminin %20’sini de ihraç etmekte.


Önümüzdeki yüzlerce yıllık tahminlere göre çözümler üretmeye yönelen İsrailli tarımcılar ve teknoloji firmaları, ayrıca dünyada kıtlıkla mücadele eden ülkelere bilgi ve teknik altyapı sağlamaya da devam ediyorlar.
166 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page